รับตรง/fullwidth/#31589A

น่าเสียดายหลักสูตร ป.บัณฑิต

เลิกรับรองแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน กล่าวถึงกรณีที่คุรุสภายกเลิกการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ครู หรือ ป.บัณฑิตว่า ตนรู้สึกเสียดายเพราะเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวควรมีอยู่ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้คนเก่งและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้ามาเป็นครู เพราะลำพังเด็กที่จบครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์โดยตรง ตนเห็นว่าถึงแม้จะมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอน แต่ความรู้เฉพาะทางคงสู้เด็กที่จบสาขาวิชานั้น ๆ โดยตรงไม่ได้ โดยเฉพาะในสาขาวิชาขาดแคลนที่เป็นความต้องการของประเทศ
   
ดร.วิพรรธ์ กล่าวต่อไปว่า การใช้หลักสูตร 4+1  ตนเห็นว่าดีแล้ว โดยรับผู้ที่จบเฉพาะทางมาเรียนวิชาครูเพิ่มอีก 1 ปี เพราะการจะเป็นครูที่ดีต้องมีแก่นความรู้ที่เข้มแข็งก่อน แต่หากคุรุสภาเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรป.บัณฑิตของสถาบันใดเป็น ปัญหาก็ควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขที่วิธีการจัดการเรียนการสอน ไม่ใช่ยกเลิกการรับรองทั้งหมด เพราะเรายังต้องการดึงคนเก่งเข้ามาเป็นครู ไม่เช่นนั้นเราก็จะสู้ชาติอื่น ๆ ไม่ได้
   
“ผมเห็นว่าเราควรแก้ปัญหาในจุดที่เป็นปัญหา เหมือนเราทำร้านอาหาร หากแม่ครัวทำอาหารไม่อร่อย เราก็แก้ไขที่แม่ครัว ไม่ใช่ปิดร้านไปเลย ซึ่งการเป็นครูไม่ได้เหมือนคนเป็นหมอที่ฉีดยาให้คนไข้ตายได้” อธิการบดีม.เอเชียน กล่าว
   
ต่อข้อถามถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (HUB) ทางการศึกษาของภูมิภาค ดร.วิพรรธ์ กล่าวว่า นักการเมืองก็ต้องพูดไป แต่คงยังไม่ได้คิดในรายละเอียด เช่น เรามีสถาบันการศึกษานานาชาติจำนวนเท่าใด มาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของโลกหรือไม่ หลักสูตรเป็นอย่างไร และที่สำคัญเรามีครูเพียงพอหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามตนก็พร้อมสนับสนุนการไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ครูอาจารย์ของไทยซึ่งส่วนใหญ่ยังมี ทักษะไม่เพียงพอ โดยทางมหาวิทยาลัยเอเชียนมีศักยภาพสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้ ทั้งนี้ตนเห็นว่าการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้แก่ครูอาจารย์เป็นเรื่องเร่ง ด่วนที่กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความสำคัญก่อนที่เราจะเข้าร่วมประชาคมอา เซียนในปี 2558.

ข่าว  เดลินิวส์
ภาพ  lookatgame.com

Blogger Comment
Facebook Comment

  1. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2556 15:45

    สรุบแล้วจะมี ป.บัณฑิต หรือไม่ แต่มีมันคงจะดีกว่านะคะ

    ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง