ภภ
w

App แต่งรูปรับ HALLOWEEN!!!

Halloween Photo Boothสำหรับ Halloween Photo Booth หรือชื่อเต็มว่า Halloween Photo Booth Monster & Zombie Edition ถูกพัฒนาสำหรับคนใช้อุปกรณ์ตระกูลไอโอเอสทั้งหลาย โดยแอพฯ นี้จะช่วยให้คุณได้แต่งภาพหลอนออกแนวแฟนตาซีได้ง่ายแบบสุดๆ ทำให้รูปภาพที่เคยสวยงามกลายเป็นปิศาจ หรือซอมบี้ในพริบตา เพียงแค่คุณถ่ายภาพใหม่หรือเลือกภาพที่ถูกใจจากอัลบั้มภาพ จากนั้นก็เลือกหน้ากากที่ต้องการจะวางทับลงไปบนภาพใบหน้าเดิม พร้อมปรับขนาดใบหน้าให้เหมาะสมกับแต่ละหน้ากากที่คุณเลือก เมื่อได้แบบที่ถูกใจเตรียมไว้หลอกหลอนคนที่พบเห็น คุณก็แค่เลือกเซฟเก็บไว้หรือจะเลือกอัพโหลดไปยังโลกโซเชียลทันทีก็ได้Monster Booth Halloween!เป็นอีกหนึ่งแอพฯ สำหรับคนใช้อุปกรณ์ไอโอเอส แต่รูปแบบการใช้งานค่อนข้างคล้ายกันไปซะหมด แตกต่างกันก็แต่เพียงลูกเล่นที่ช่วยให้คุณสนุกกับการแต่งภาพให้หลอน ให้ล้ำได้ตามสไตล์ เช่นเดียวกับ Monster Booth Halloween! ที่ให้คุณถ่ายภาพใหม่ หรือเลือกภาพเดิมจากอัลบั้มที่มีอยู่แล้ว มาใช้ตกแต่งด้วยอุปกรณ์เพิ่มความหลอนปนฮาที่มีอยู่ในแอพฯ หรือจะพิมพ์ตัวอักษรเพิ่มความสยองให้กับภาพเด็ดของคุณก็ได้

รับตรง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
1.2 มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างดีเยี่ยมในเครื่องดนตรี ต่อไปนี ้
         สาขาการแสดงดนตรี ทุกเครื่องมือ
         สาขาดนตรีแจ๊ส ได้แก่ Saxophone, Trumpet, Trombone, Piano
1.3 มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
1.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. รายละเอียดการสอบ/เครื่องดนตรีที่เปิดสอบ
        2.1 สอบสัมภาษณ์(ความรู้พื ้นฐานทางทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ)
        2.2 ความสามารถทางด้านดนตรีปฏิบัติ รายละเอียด ดังนี้
              (1) สาขาการแสดงดนตรี ทุกเครื่องมือ
 ผู้สมัครต้องเล่นบทเพลงคอนแชร์โต้ ทั ้งบทเพลง (Complete Concerto) และ Cadenza(ถ้ามี) หรือบทเพลงที่มีมาตรฐานเทียบเท่า (Solo Sanata, Concert Piece ฯลฯ) และทดสอบ Sight – Reading ในระดับสูง
             (2) สาขาดนตรีแจ๊ส เครื่องดนตรีSaxophone, Trumpet, Trombone และ Piano
                        • บรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ทั ้งแบบเมโลดิกและฮาร์โมนิก อย่างน้อย 2 ออกเตฟ
                        • บรรเลงเพลงเดี่ยว ทำนอง 1 รอบ และการด้นสด อย่างน้อย 1รอบ บรรเลงเพลงจากความจำทั้งหมดโดยเลือกจากกลุ่มเพลงละ 1 เพลง จากกลุ่มเพลงต่อไปนี้

1. กลุ่มเพลง Ballad: In A Sentimental Mood, Body and Soul และ What’s New
2. กลุ่มเพลง Blues: Blues For Alice, Au Privaveและ Billie’s Bounce
3. กลุ่มเพลง Medium-Up Tempo Swing: All The Things You Are, Have You Met Miss Jones,
Confirmationและ Ornithology
4. กลุ่มเพลง Latin: Black Orpheus, The Girl From Ipanema และTriste
รายระเอียดเพิ่มเติมและที่มา http://www.music.su.ac.th/wp-content/uploads/2014/10/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-2558.pdf

(หลังแอด) รับตรง ครั้งที่ 2 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 22–30 กรกฎาคม 2557 นี้


รับตรง ภาคพิเศษ(หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2557

รับใบสมัครที่
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://geo.buu.ac.th  ในวันที่ 22–30 กรกฎาคม 2557 เวลา  09.00 – 16.00 น.

การรับสมัครด้วยตนเอง
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2  ชั้น 5 มหาวิทยาลัยบูรพา  ในวันที่ 22–30 กรกฎาคม 2557 เวลา  09.00 – 16.00 น. 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ http://geo.buu.ac.th  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 
  • 1 สิงหาคม2557 เวลา  09.00 – 16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ http://geo.buu.ac.th  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น.
รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
  • 1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว ที่ http://geo.buu.ac.th
  • 2. กรอกข้อมูล
  • 3. นำมารายงานตัวด้วยตนเอง ณ กองทะเบียนฯ อาคาร ภปร. ชั้น 1  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เพิ่มเติม  http://geo.buu.ac.th/GOI/cgi_bin/documents/reg57-2.pdf

(หลังแอด) รับตรง คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ม.อุบลราชธานี 2557


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2557 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน โดยไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 นี้เท่านั้น


เพิ่มเติม  http://www.entry.ubu.ac.th/

รับตรง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 18-23 กรกฎาคม 2557 (หลังแอด)


ประกาศรับสมัคร โควตารับตรงทั่วไป (เพ่ิมเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 18-23  กรกฎาคม 2557 ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์ (เทียบโอนผลการเรียน) และหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น  185 คน 

กำหนดการรับสมัคร 

1. เปิดรับสมัคร  วันที่ 18- 23 กรกฏาคม 2557
2. ชำระเงินค่าสมัคร   วันที่  18 -  24 กรกฏาคม 2557
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กรกฏาคม 2557
4. สอบสัมภาษณ์/ข้อเขียน   วันที่ 26 กรกฏาคม 2557
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2557
6. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา   วันที่ 28 - 29 กรกฏาคม 2557


ข่าวทุนการศึกษา

ทุน/fullwidth/#31589A

ads

ads

ข่าวรับตรง

รับตรง/column/#00FF7F

ข่าวราชภัฏ

ราชภัฏ/column/#FF69B4

ads2

ads2

ข่าวพยาบาล

พยาบาล/carousel/#A020F0

Facebook

Twitter

บทความ

รับข่าว