onet/fullwidth/#31589A

ศิริราชรับนักเรียนผช.พยาบาล 150 คน

รับตรง ม.บูรพา 3 ก.พ. ถึง 8 เม.ษ. 57

แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง/fullwidth/#31589A

รับตรง ม.กรุงเทพธนบุรี 57
วิธีการสมัคร
 • กรณีผู้สมัครมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 • กรณีที่ผู้สมัคร สมัครผ่านระบบอินเตอร์เนตให้ผู้สมัคร Print ใบสมัคร Online แล้วมาติดต่อด้วยตนเอง ห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พิเศษสำหรับผู้สมัครเรียน
 • นักศึกษาภาคปกติ
  ผู้สมัครเรียนในภาคปกติทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการ "สวัสดิการเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระดับปริญญาตรี" โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. มีหอพักให้อยู่ฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี
  2. ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้าฟรี
  3. อาหาร 3 มื้อฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี
  4. ตำราเรียน(หนังสือ+สมุด)ฟรีตลอดทั้งหลักสูตร
  ในส่วนค่าหน่วยกิต , ค่าบำรุงการศึกษา นักศึกษามีสิทธิ์กู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ตามเกณฑ์ที่กองทุนฯกำหนด
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0-2800-6800-5 , 0-2431-5387 
เพิ่มเติม http://www.bkkthon.ac.th/admission/

รับตรง เภสัชศาสตร์ รอบ 2 ม.บูรพา 57


เอกสารเพิ่มเติม  http://pharm.buu.ac.th/Document/57/57(2).pdf

รับตรงใช้คะแนน GAT/PAT พระนครเหนือ 2557


โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT
สำหรับผู้จบ ม.6

รับสมัครวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 
สมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน

ดูรายละเอียดระเบียบการเข้าศึกษา==>
(ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการ/ประกาศการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร และต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกำหนด)

ที่มา  http://www.admission.kmutnb.ac.th/

รับตรง ราชภัฎอุดรธานี (เพิ่มเติม) รอบที่ 3 ปี 2557

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ มจพ. ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรง ความเป็นเลิศด้านกีฬา มข. 2557

ปิดการแจ้งเตือนของ LINE Cookie Run ของ iOS
หากคุณรำคาญกับการที่มีการแจ้งเตือน การส่งคำขอ ของเกม Cookie Run จาก แอพพลิเคชั่น LINE ของคุณ เรามีวิธีการที่จะทำให้คุณหายรำคาญได้โดยง่ายๆ ตามวิธีการข้างล่างเลยครับ

 1.ทำการเปิด แอพพลิเคชั่น LINE ขึ้นมาปกติ แล้วกดที่ปุ่ม "อื่นๆ"


 2.จากนั้น กดที่ปุ่ม "ตั้งค่า"


 3.จากนั้น กดที่ปุ่ม "การแจ้งเตือน"


 4. จากนั้น กดที่ปุ่ม "บริการเสริม"


 5. จากนั้น กดที่เกมที่เราจะทำการปิดการแจ้งเตือน (ในที่นี้ เราเลือกปิด เกม LINE Cookie Run)


 6. ทำการปิดการแจ้งเตือนที่ช่อง "รับข้อความต่างๆ"


เพียงเท่านี้ก็ไม่ทำให้เกิด การที่ LINE เด้งจากการส่งคำขอของเกมศ์ ต่างๆ อีกต่อไป

ปล. ถ้าอยากแอดไลน์มาเล่นเกมกับแอดมิน ก็แอดมาได้นะครับที่ LINE User : touchily

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคปกติ 57 รอบที่ 2


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรง (รอบสอง)
เปิดรับสมัคร  1 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2557

หน้าเว็บไซต์รับสมัคร http://reg.dru.ac.th/entry/

รับตรง พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล กองทัพบก 57

ประกาศผล มข. 57


รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์
เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกที่ชื่อคณะที่ต้องการเพื่อดูรายชื่อแยกตามสาขาที่สมัคร
เกษตรศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยี
นิติศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยนานาชาติ

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย/x-ray
ตารางสอบสัมภาษณ์ มข.
เอกสารที่ต้องเตรียมสอบสัมภาษณ์และข้อแนะนำอื่นๆ

รับตรง พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล กองทัพบก 57

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง