รับตรง/fullwidth/#31589A

รับตรง กสพท 2555
 

 ** โปรดสนใจพิเศษ **
  
2.เรื่อง การสอบวิชาการ 7 วิชา
      ตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ ผู้สมัครสอบกสพท.ปีการศึกษา 2555 ทุกคน ต้องสมัครสอบและเข้าสอบวิชาการ 7 วิชา ซึ่งจัดสอบโดย สทศ. ขอให้ติดตามประกาศของ สทศ.
ดูรายละเอียดได้โดย คลิกที่นี่
      ติดตามรายละเอียดและประกาศอื่นๆ ของ สทศ. ได้ที่เว็บไซต์ของ สทศ. คลิกที่นี่
 (16 ส.ค. 2554)
 
1.ผู้สมัครที่ส่งเอกสารโดยไม่ได้ Print ใบปะหน้าซอง และ/หรือ
 ไม่ได้ทำเครื่องหมายระบุเอกสารในซอง และ/หรือ ไม่ได้เซ็นชื่อกำกับ
 ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารชุดเดิมทั้งหมดมาใหม่อีกครั้ง โดย Print ใบปะหน้าซองมาด้วย
 (6 ส.ค. 2554)
* หากเอกสารที่ส่งมาแล้วเป็นตัวจริง ให้เข้าระบบเพื่ออัพโหลดใหม่ที่ คำถามที่ถามบ่อย ข้อ 7 ได้*

  สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขอันดับสถาบันที่เลือก คลิกที่นี่ ( 8 ส.ค. 2554 )

  แบบฟอร์ม กสพท.03 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวกรณีส่งเอกสารไปแล้ว ( 4 ส.ค. 2554 )

  เปิดรับสมัครสอบกสพท.ปีการศึกษา2555 ( 1 ส.ค. 2554 )

 คะแนนสูงสุดต่ำสุดของการสอบ กสพท.ปีการศึกษา2554 ( 28 ก.ค. 2554 )

 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ( 21 ก.ค. 2554 )

 แบบฟอร์มใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา สามารถ Download ได้ที่นี่ ( 21 ก.ค. 2554 )
(*** สามารถใช้ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาที่ออกให้จากโรงเรียนได้ ***)

 ประกาศ กสพท. ฉบับที่ 1 - หลักเกณฑ์การรับสมัครสอบฯ ปีการศึกษา 2555 ( 13 ก.ค. 2554 )
** ขอแนะนำให้ใช้ Microsoft Internet Explorer 6 ในการกรอกข้อมูลใบสมัคร **

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง