รับตรง/fullwidth/#31589A

รายระเอียด ผู้ที่สมัครรับตรง มข. 2555

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร สถานะการชำระเงิน พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ให้ คลิกที่นี่
 ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 วันเวลาสอบ
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รายละเอียดการสอบวิชาความถนัดของ มข.
 ปฏิทินการรับสมัครฯ
 สนามสอบ
 คำแนะนำในการสมัครฯ
 ขั้นตอนการสมัคร

 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของ ม. สงขลา
 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของ ม. แม่ฟ้าหลวง
 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของ ม. เชียงใหม่
 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของ ม. นครพนม
 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของ ม. เทคโนโลยีราชมงคลฯ
 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของ ม. หอการค้าไทย
 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของ ม. อัสสัมชัญ
 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของ ม. พายัพ
 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของ ม. กรุงเทพ
 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของ ม. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 สาขาที่เปิดรับในปี 2555 ของ ม. ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
 

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง