รับตรง/fullwidth/#31589A

ABAC เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมการบิน

E2827097-39

พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการบิน โดย BAC ร่วมมือกับ AU และ สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (TFTA) บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน
ด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผล ให้ธุรกิจด้านการบินทั้งในและต่างประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจะเห็นได้ว่ามีการเกิดของสายการบินภายในประเทศและบริการด้านการบินใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรทางด้านการบิน โดยเฉพาะบุคลากรการบินหรือนักบินซึ่งจัดว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความ สามารถสูง ประกอบกับต้องมีการฝึกและอบรมด้านวิชาชีพเป็นพิเศษ และด้วยความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงพอที่จะเป็นศูนย์กลางการฝึกบุคลากรทางด้านการบิน ได้มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นต์เตอร์ จำกัด (Bangkok Aviation Center, BAC) เป็นสถาบันฝึกสอนการบินที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมการบินพลเรือน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PPL), หลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน(IR), หลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (MR) และหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี(CPL) และได้รับความไว้วางใจจากสายการบินในประเทศหลายสายการบินในการฝึกอบรม บุคลากรด้านการบิน และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการฝึกอบรมทั้งทางด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติการบิน ทาง BAC จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(AU) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน บริษัทการบินไทย (TFTA) จำกัด (มหาชน) ในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ระยะเวลาการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 4 ปี เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการบิน ทั้งนี้มุ่งให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการจัดการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง บิน และการบังคับเครื่องบินเพื่อการประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบินเป็นผู้ดำเนินการอบรม

picture_MG_2580_resize

โดย น.ท. ปิยะ ตรีกาลนนท์ ประธานกรรมการบริหารได้เขียนบทความถึงงานบันทึกลงนามความเข้าใจเอาไว้ดังนี้
บริษัทการบินไทย ร่วมกับ ABAC และ BAC ร่วมมือกันมาประมาณ ปีเศษๆ เพื่อที่จะจัดตั้งหลักสูตรปริญญาตรีใหม่ขึ้น นั่นคือ คณะวิศวกรรมการบิน Major CPL (Commercial Pilot License) โดย เมื่อเดือนพฤษภา 2553 ที่ผ่านมา ได้รับการรับรองหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะนี้จะได้รับปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์ และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีด้วยอีกใบ รวมทั้งยังได้รับ Certificate of ATPL ด้วย โดย ABAC เป็นผู้รับผิดชอบโดยรวม ส่วน BAC รับผิดชอบเรื่องการสอนภาคพื้นวิชาทางด้านการบิน และภาคอากาศ โดยทำการบินกับเครื่องบินจำนวน 220 ชั่วโมงบิน สำหรับการบินไทยกำลังพัฒนาต่อยอดหลักสูตรเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตใหม่ของโลก คือ MPL (Multi Crew Pilot License) โดยจะเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 เดือนมิถุนายน 2554  นี้ จำนวน 25 คนครับ ถือเป็นความภูมิใจของผมมากๆ เพราะในประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนครับ   สำหรับ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดคือ นอกจากจะประหยัดเวลาแล้ว (เพราะปกติเรียน ป.ตรี 4 ปี และเรียนบินอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี) โดยเรียนแค่ 4 ปี ได้ถึงสองประกาศนีบัตรผู้จบการศึกษาเมื่อเป็นนักบินของสายการบินต่างๆแล้ว เมื่อทำงานจนถึงจุดหนึ่งจะต้องก้าวขึ้นไปเป็นกัปตัน และเป็นผู้บริหารในที่สุด นักบินเหล่านี้จะได้เปรียบในเรื่องการบริหารงานทางด้านการบิน เพราะจบ ป.ตรีมาทางด้านการบินโดยตรง ซึ่งใน 4 ปีนอกจากจะ เรียนการบินแล้วยังต้องเรียนรู้ สายงานทุกแขนงของอุตสาหกรรมการบินด้วย ไม่ว่าจะเป็น สายการบิน การท่าอากาศยาน (สนามบิน) วิทยุการบิน การบริการจราจรทางอากาศ โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สร้าง บ. และชิ้นส่วน General Aviation ศูนย์ซ่อมบำรุง ฯลฯ Cargo
คณะนี้เหมาะกับคนรักที่จะบินจริงๆครับ...
DSC_0606
 เร็วๆนี้ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกำลังจะ เปิด course เรียนอบรมเพื่อเป็นแอร์โฮสเตส และสจ๊วต ซึ่งน้องที่กำลังเรียนอยู่ที่เอแบคสามารถเลือกเป็นวิชาเลือกเสรี( Free elective) เมื่อสำเร็จ Training Course  จะได้ใบประกาศนียบัตรอีกด้วย  

สำหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ -วิศวะการบิน(Multi-Crew Pilot)       4,161,885   บาท
วิศวกรรมศาสตร์ -วิศวะการบิน(Commercial Pilot)   2,802,085   บาท
วิศวกรรมศาสตร์ -วิศวะการบิน(Aircraft Maintenance Engineering)  1,568,235

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2554
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 มีนาคม 2554คลิกที่นี่hot

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและยื่นใบสมัครได้ที่
1. วิทยาเขตหัวหมาก: ศูนย์รับสมัครเข้าศึกษา ตึก Pชั้น 1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66 (0) 2 719 1919 , +66 (0) 2 719 1929
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30น.
เสาร์ เวลา 08.00 - 16.30น.
อาทิตย์ เวลา 08.00 - 14.00น.
 
2. วิทยาเขตสุวรรณภูมิ: ศูนย์รับเข้าศึกษา ตึก SM115 ชั้น1
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. +66 (0) 2 723 2323
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.
 


การเปิดตัวของสถาบันบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI Flight Training Academy (TFTA) เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อรองรับการฝึกนักบินพาณิชย์ในรูปแบบใหม่ โดยมีหลักสูตรอบรมเบื้องต้น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร นักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi-Crew Pilot License) หลักสูตรการฝึกนักบินเบื้องต้น (Airline Transition Training) และหลักสูตรฝึกครูฝึกผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ (Flight Instructor Training Program) จึงน่าสนใจ เพราะสายการบินย่อมมีศักยภาพที่จะทำการเรียนการสอน เนื่องจากมีองค์ความรู้และเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมกว่า
กัปตันชูชาติ จันตะบุตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการฝึกอบรมนักบิน ประธานสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2549 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ได้ประกาศใช้หลักสูตรการบินใหม่ ที่เรียกว่า Multi Pilot Licence (MPL) แทน Commercial Pilot License (CPL) ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเรียน รวมถึงค่าใช้จ่ายน้อยลง และผู้ที่จบออกมาจะตรงตามความต้องการของสายการบินมากขึ้น ซึ่งบริษัทการบินไทยเป็นเพียง 1 ใน 10 แอร์ไลน์ทั่วโลกที่เปิดสอนในหลักสูตรใหม่นี้ หลังจากทำการศึกษามากว่า 4 ปี
"หลักสูตรนักบินเดิมที่ทำการฝึกกันอยู่ใช้มาแล้วกว่า 40 ปี คือเริ่มจากเครื่องบินเล็กถึงได้ไลเซนส์นักบินพาณิชย์ แล้วจึงเดินเข้ามาสมัครที่สายการบิน และทำการฝึกอีกครั้งหนึ่ง แต่สำหรับหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการบินพลเรือนเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาวิชาการ ฝึกบินเดี่ยว บินคู่ โดยความร่วมมือกับโรงเรียนการบิน รวมทั้งฝึกในเครื่องบินจริงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและเครื่องบินจำลองแบบ ซีมูเลเตอร์รวม 240 ชั่วโมง แต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจ เราฝึกเพิ่มให้จากข้อกำหนดของ ICAO อีก 61 ชั่วโมง จบแล้วสามารถเดินไปสมัครสายการบินได้ทั่วโลกโดยไม่ต้อง ฝึกบินอีก" กัปตันชูชาติกล่าว
Credit   ประชาชาติธุรกิจ

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง