รับตรง/fullwidth/#31589A

เปิดรับสมัคร ค่ายสานฝันสู่วันเป็นแพทย์ ครั้งที่ 5

 ขยายเวลาเปิดรับสมัคร "ค่ายสานฝันสู่วันเป็นแพทย์ ครั้งที่ 5"  จนถึง 29 กันายน 2553 นี้นะครับ
          จึงขอเชิญชวนน้องๆ ม.4 - ม.5 ในจ.นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์  ที่สนใจสาขาแพทยศาสตร์ สมัครเข้าค่ายกันเยอะๆ (โค้งสุดท้าย)  
          ซึ่งค่ายจะจัดระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2553 @ MEC รพ.มหาราชนครราชสีมา   Download ใบสมัครเข้าค่ายฯ >> 
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
 ที่มา  unigang.com

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง ม.วลัยลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก ปริญญาตรี พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง