รับตรง/fullwidth/#31589A

ด่วนที่สุด !!!!! (โควตา) ว.สาธารณสุขสิรินธร พล.

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2553 รอบโควตา

ปฏิทินการรับสมัคร อ่านคลิกระหว่างวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2552 ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย

ดูรายละเอียด / ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมถึงตรวจสอบจำนวนโควตาของแต่ละจังหวัด

ที่ได้รับการคัดสรรมา พร้อมกับสมัครได้ที่

http://admission.pi.ac.th/admission/

- ผลการเรียน หากกำลังอยู่ม.6 ใช้ ปพ.1 5 ภาคเรียน 2.5 ขึ้นไป , ระดับสูงกว่าม.6 ขึ้นไปเกรด 2.75ขึ้นไป

- ใช้คะแนนGat/Pat ครั้งที่ 1,2,3 ที่ดีที่สุดของแต่ละครั้ง มีคะแนน 120หรือมากกว่าขึ้นไป* ถ้าใครสมัครรอบโควตาไม่ทันยังมีรอบ admission แต่เมษายน 53 โน่นนะ

** วิทยาลัยอยู่พิษโลก แค่นี้แต่จัดสรร หลักสูตรสาธารณสุขบันฑิต น้อยจัง TToTT

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง