รับตรง/fullwidth/#31589A

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (4 ปี) และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)


 
1. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
2. สาขาวิชาการจัดการรีสอร์ทและสปา
3. สาขาวิชาการจัดการการประชุมและงานมหกรรม
4. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
5. สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร (รับเฉพาะปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เท่านั้น)
 
กำหนดการวันเวลาสถานที่
ขายใบสมัคร/ รับสมัครบัดนี้ – 3 มกราคม 255308.30 – 17.00 น.ห้อง 202
สอบคัดเลือก5 มกราคม 255309.00 – 16.00 น.ดูบอร์ดประกาศห้องสอบ
ประกาศผล7 มกราคม 255315.00 น.บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1
รายงานตัว/ ลงทะเบียน8 มกราคม 255309.00 – 15.00 น.ห้อง 208
ประชุมนักศึกษาใหม่18 มกราคม 255308.00 น.ห้องศรีนครินทร์
ปฐมนิเทศ19 – 20 มกราคม 255308.00 น.-
เปิดเรียน25 มกราคม 255309.00 น.วิทยาลัยดุสิตธานี
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา6 กุมภาพันธ์ 255308.30 – 12.00 น.ห้องศรีนครินทร์
 
หมายเหตุ : นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าประชุมและร่วมฟังการปฐมนิเทศนักศึกษาตามวันที่กำหนด
 
ติดต่อสอบถาม : 0-2361-7805, 0-2361-7811-3
โทรสาร : 0-2361-7806
ที่มา  http://quota.eduzones.com/2009/12/19/วิทยาลัยดุสิตธานี-เปิดร/

Blogger Comment
Facebook Comment

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง