รับตรง/fullwidth/#31589A

"ม.ธรรมศาสตร์ อินเตอร์"ประกาศรับตรง

ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศรับตรงหลักสูตรไทย-อังกฤษหลายสาขา ส่วนใหญ่สมัครภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ สัดส่วน 50% ของที่นั่งทั้งหมด ที่เหลือผ่านระบบแอดมิชชั่น

โครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย) โครงการเอเชียตะวันออกศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จำหน่ายใบสมัคร 6 ม.ค.-12 ก.พ.53 รับสมัครทางไปรษณีย์ โทร.0-2613-2672, 0-2613-2599 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รับสมัคร 17-24 มี.ค.53 โทร.0-2696-5663-4 โครงการคณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยาหลักสูตรการวิจัยทางสังคม สมัครทางไปรษณีย์ 9 เม.ย.-3 พ.ค.53 โทร.0-2696-5821 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์สถิติ รับสมัครตั้งแต่ มี.ค.-พ.ค.53 โทร.0-2564-4440 ต่อ 2165

โครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (BBA) สมัครออนไลน์ 25 ม.ค.-5 ก.พ.53
http://www.bba.bus.tu.ac.th/ โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ (BE) รับสมัคร 2-15 พ.ย.52 http://www.econ.tu.ac.th/be โทร.0-2623-5144 โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) คณะศิลปศาสตร์รับสมัคร 21 ธ.ค.52-20 ม.ค.53 โทร.0-2613-2618, 0-2613-2697 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครเดือน มี.ค.-เม.ย.53 โทร.0-2696-5648, 0-2696-5658

โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (BJM) รับสมัครเดือน ธ.ค.52 โทร.0-2696-6193 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) รับสมัคร 2 แบบ 1) สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวเปิดสอบทุกเดือน-ตั้งแต่ 20 พ.ค.52 2)สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน 28 มี.ค.53 สอบสัมภาษณ์ภายหลังสอบข้อเขียน 2-3 วัน โทร.0-2564-3001-9 ต่อ 3027-8 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษรับสมัคร 9 พ.ย.52-5 มี.ค.53 โทร.0-2986-9103 ต่อ 1201 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัคร 21 ธ.ค.52-29 ม.ค. โทร.0-2613-3701-3.

Blogger Comment
Facebook Comment

 1. ไม่ระบุชื่อ7 พฤษภาคม 2556 19:54

  ติว bjm มธ


  ปูพื้นความรู้เพื้องต้นทางวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน

  เก็งข้อสอบ +วิเคราะห์ข่าว +ปรับพื้นwriting จากสถิตินักเรียนของเราสอบติดทั้งรอบแรก

  และรอบสองทุกคน

  สัดส่วนการคิดคะแนน รับตรงคณะวารศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (BJM)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  1. ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียน 2.50ขึ้นไป  หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
  กรณีใช้ผลสอบ GCE, GSCE, IGSCE จะต้องมีคะแนนระดับ C อย่างน้อย 5 วิชา
  กรณีใช้ผลสอบ IB จะต้องมีคะแนนระดับเกรด 4 อย่างน้อย 5 วิชา
  กรณีใช้ผลสอบ GED จะต้องมีคะแนน 500 ขึ้น อย่างน้อย 5 วิชา

  2. ต้องมีผลสอบ IELT 5.5 ขึ้นไป หรือ
  ITOEFL : pBT = 500 ขึ้นไป หรือ iBT = 61 ขึ้นไป  ติว,บีเจเอ็ม,ธรรมศาสตร์,รับตรง,กวดวิชา,ม.ธ.,tu,bjm


  หรือ TU - GET 500 คะแนนขึ้นไป
  หรือ SAT ( Math, Critical Reading, Writing : 3 Parts ) 1,100 คะแนนขึ้นไป โดยจะต้องสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ และผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันขึ้น


  สนใจติดต่อ 02 6111122 080 0705682 พี่ยู หรือ คลิ๊กไลค์แฟนเพจ. http://www.facebook.com/pages/Utopia-institute/300788360022599?ref=ts&fref=ts

  คลิ๊กไลค์แฟนเพจวันนี้ มีสิทธิลุ้นรับสิทธิทดลองเรียนฟรี 10ชั่วโมง

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ29 กรกฎาคม 2556 20:52

  มันมีเว็บเฉลยข้อสอบเก่า TU-GET อ่ะ เรียนออนไลน์ฟรีนะ ลองเข้าไปในนี้ www.land2learn.com สอนโดยพี่ ป.โท ธรรมศาสตร์

  ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง