รับตรง/fullwidth/#31589A

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2553


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะรับผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Download รายละิเอียด สาขาวิชาที่รับสมัคร คลิกที่่นี่ !!

Download ใบสมัคร คลิกที่่นี่ !!

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553
รับสมัครนักศึกษา1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้พื้นฐาน25 ธันวาคม 2552
สอบ6 และ 7 มกราคม 2553
ประกาศผลการสอบ18 มกราคม 2553
รายงานตัว25 – 31 มกราคม 2553

Blogger Comment
Facebook Comment

 1. ไม่ระบุชื่อ16 พฤศจิกายน 2554 15:48

  ไม่ทราบว่าจะรับสมัครปีการศึกษา2555เมื่อไรคะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม 2555 14:33

  จะเปิดรับสมัครประจำปี55ตอนนัยคร๊

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ31 มกราคม 2555 14:09

  จะรับสมัครวันไหนคะรอสมัครอยู่คะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2555 12:51

  จะเปิดรับสมัครปี55เมื่อไหร่คะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์ 2555 21:12

  การรับสมัครรอบ 2 จะเปิดรับสมัครถึงวันไหนคะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ25 กุมภาพันธ์ 2555 06:51

  จบ ป.ตรี การจัดการทั่วไป แล้วจะนำไปเทียบโอนเรียนบัญชี ได้มัยครับ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ1 ธันวาคม 2555 21:54

  รับตรงปี 56 ล่ะ

  ตอบลบ

:ambivalent:
:angry:
:confused:
:content:
:cool:
:crazy:
:cry:
:embarrassed:
:footinmouth:
:frown:
:gasp:
:grin:
:heart:
:hearteyes:
:innocent:
:kiss:
:laughing:
:minifrown:
:minismile:
:moneymouth:
:naughty:
:nerd:
:notamused:
:sarcastic:
:sealed:
:sick:
:slant:
:smile:
:thumbsdown:
:thumbsup:
:wink:
:yuck:
:yum:

นิยม

บทความ

รับข่าว

รับตรง ม.ขอนแก่น ศิลปากร ม.บูรพา เกษตรศาสตร์ พยาบาล มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.มหาสารคาม ม.รังสิต มศว มหาวิทยาลัยบูรพา ราชภัฎ โครงการพิเศษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปวส. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี ปวช. พยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ โควต้า ม.กรุงเทพ ม.ทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาสารคาม รังสิต วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการช้างเผือก พยาบาลตำรวจ พยาบาลสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง